Facebook - Liberec mě baví

LIBEREC | PRAVIDLA soutěže na www.liberec-me-bavi.cz

29.7.2013 12:04

Soutěže pořádá společnost PRESTIMA, spol. s r.o. se sídlem v Liberci, ulice 5. května, PSČ 46001. Místem konání soutěže jsou internetové stránky www.liberec-me-bavi.cz a případně www.liberec-me-bavi.cz/prace.


PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Termín konání soutěže

Soutěž probíhá vždy v udaném termínu, který je zmíněn v odpovídajícím článku.

Kdo se může zúčastnit

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo v termínu konání soutěže na stránkách http://www.liberec-me-bavi.cz/ nebo http://www.prace-me-bavi.cz/ zodpoví prostřednictvím interaktivního formuláře soutěžní otázky a odešle je prostřednictvím tohoto formuláře na soutěžní e-mail pořadatele soutěže.

Kdo vyhrává

Výhercem soutěže se stane ten účastník soutěže, který odpoví správně soutěžní otázku(y), a jehož odpověď nejvíce zaujme redakci portálu Liberec mě baví. Odpovědi na danou soutěžní otázku musí být zaslány vždy v daném termínu, nejpozději do 23:59 hod. posledního dne soutěže.

Co můžete vyhrát

V soutěžimůžete vyhrát vstupenky na akce, anoncované pořadatelem soutěže na stránkách http://www.liberec-me-bavi.cz/ a http://www.prace-me-bavi.cz/.

Výherce obdrží výhru poštou, nebo si ji může osobně vyzvednout, a to buď v provozovně společnosti (5. května 175/7, 460 01 Liberec, 2. patro) nebo u pořadatelů na pokladně.

Výherce bude o výhře informován telefonicky a/nebo e-mailem na udanou e-mailovou adresu.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře a uvedením osobních údajů, tedy jména, příjmení a kontaktní adresy, dává soutěžící dobrovolně svůj výslovný souhlas pořádající společnosti PRESTIMA s r.o. k tomu, aby:

a) Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa použila pro účely vyhodnocení soutěže.

b) Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení zveřejnila na stránkách Liberec mě baví vždy ve čtvrtek daného týdne.

Společnost PRESTIMA s r.o. závazně prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté zákazníky v rámci této soutěže použije pouze ke shora uvedenému účelu a že je nebude předávat třetím osobám.

Poučení:

ochrana Vašich osobních údajů je dána § 21 zákona č.101/2000 Sb., v platném znění (Přesné znění § 21 zákona č.101/2000Sb.)

  • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se ákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce I shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
  • Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce I, má subjekt  údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Postup podle odstavce I nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Pokud  vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 občanského zákoníku).
  • Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
  • Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce I a o blokování,  opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Závěrečná ustanovení:

a) V případě výhry soutěžícího neodpovídá pořadatel soutěže za odstranění jakýchkoliv překážek ze strany výherce v souvislosti s uplatněním, převzetím nebo realizací výhry. Výhry nejsou právně vymahatelné.

b) Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci společnosti PRESTIMA s.r.o. a ani rodinní příslušníci zmíněné společnosti.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných okolností změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání.

d) Slogany, básně, příběhy a jiné autorské texty zaslané prostřednictvím elektronického formuláře na portálu Liberec mě baví  mohou být použity třetí stranou k jakékoli potřebě bez nároků na autorská práva tvůrce či finanční odměnu.

 
29.7.2013 12:04:24 | mnovak
 
PARTNEŘI
LIBEREC Pytloun logo partner LIBEREC Bílí Tygři logo 120x60 LIBEREC | HOTEL ARÉNALIBEREC | ZOO LIBERECLIBEREC | KULTURNÍ CENTRUM 101010LIBEREC | IQLANDIALIBEREC | FC SLOVAN LIBEREC
Liberec mě baví - informace o Liberci, z Liberce pro Liberečany [ Nastavit jako domovskou stránku ]
Liberec mě baví © 2016   [ O nás ]  [ CENÍK | Obchodní podmínky ]  [ BLOG | Liberec mě baví ]  [ Kontakt ]  [ Autorská práva ]  [ Přihlášení ]   [ Redakční systém ]
load